#161 Er was eens…

… een tijd dat de kinderen rond de jaarwisseling aan de deur kalanda kwamen zingen. Voorzien van een triangel of ander muziekinstrument, kweelden zij vol overtuiging hun hoogste noten, hopend op een ruime gift snoep en centen. Afgaand op de geruchten inzake je generositeit, groeide de groep steeds verder aan. Ook de schooljuf kwam langs. […]

Meer